images

پذیرایی و تشریفات حرفه ای

پذیرایی و تشریفات حرفه ای

هرچقدر هم که ابزار سرگرمی ‌و پایکوبی مهمانان به خوبی فراهم باشد، چیزی از اهمیت یک پذیرایی خوب با مواد غذایی با کیفیت، کم نمی‌کند. مراسم‌‌های تشریفات دانیال به شکل هرچه باشکوه‌تر با آب میوه‌‌های طبیعی، چای و قهوه، میوه‌‌های دستچین و و شیرینی‌‌های خوش طعم آغاز می‌شود، با فینگرفودها و عصرانه‌‌های بی نظیر ادامه پیدا می‌کند و در نهایت با یک شام عالی به پایان می‌رسد.